پنجشنبه 15 خرداد 1399   08:26:34
معرفی افراد
دکتر رسول احمدی فر
دکتر یدالله قاسمی پور
دکتر یاسین حسینی
  • دکتر یاسین حسینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مسئول پیگیری امور گروه دروس عمومی و تربیت بدنی
دکتر جواد کریمی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوند
دکتر مهین کرامتی فرد
دکتر مهرانگیز روستایی
دکتر ساسان ملکی
دکتر هانیه کلانتری دهقی
دکتر فتانه یاراحمدی
زهرا جباری
  • زهرا جباری مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
احد کیانی
  • احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
زمزم الهدی محبوبی
1