جمعه 21 مرداد 1401   20:18:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
منابع آزمون کارشناسی ارشد
1389/12/15 یکشنبه

دانشگاه ملایر

گروه مهندسی علوم دامی

جدول و مواد  امتحانی و ضرایب دروس رشته مهندسی کشاورزی دام و طیور

براساس دفترچه شماره 1 راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1390

رشته ی امتحانی  مهندسی کشاورزی دام و طیور

ردیف

مواد امتحانی

جدول ضرایب

 

 

پرورش و تولید طیور

 

 

 

1

زبان عمومی و تخصصی

1

2

ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی

2

3

بیوشیمی

1

4

تغذیه دام

1

5

پرورش دام و طیور

1

6

آناتومی و فیزیولوژی دام

1

علوم دامی

1

زبان عمومی و تخصصی

1

2

ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی

2

3

بیوشیمی

1

4

تغذیه دام

1

5

پرورش دام و طیور

1

6

آناتومی و فیزیولوژی دام

1

 

1