دوشنبه 13 تیر 1401   20:54:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

سمت: سرپرست مدیریت پژوهشی

تلفن محل کار: 32355487

تلفن داخلی: 321