چهارشنبه 13 مهر 1401   22:27:55
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر غیاث الدین علیزاده

دکتر غیاث الدین علیزاده

دکتر غیاث الدین علیزاده

سمت: سرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن داخلی: 413

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~GAlizadeh