پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:43:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهیار یوسفی

دکتر مهیار یوسفی

دکتر مهیار یوسفی

سمت: سرپرست گروه مهندسی معدن

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MYousefi