یکشنبه 19 آذر 1402   08:44:04
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر روح الله کریمی

دکتر روح الله کریمی

دکتر روح الله کریمی

سمت: معاون دانشکده کشاورزی

تلفن داخلی: 481

پست الکترونیکی: Rouholahkarimi@gmail.com , R.Karimi@malayeru.ac.ir

شرح وظایف: 
- انجام امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
- مدیریت باغات، تاکستان ها، باغ تحقیقاتی دانشگاه، گلخانه و مزرعه علوم دامی دانشکده


سوابق اجرایی:

معاون پژوهشی پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر

مدیر گلخانه ها و مزارع دانشگاه ملایر

مدیرگروه مهندسی فضای سبز

سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش

سرپرست مرکز تحقیقات و تولیدات کشاورزی و دامپروری دانشگاه

معاون دانشکده در امور تاکستان­ها،گلخانه، مزارع و واحد های دام و طیور


صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~RKarimi