پنجشنبه 10 اسفند 1402   22:05:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
مسعود دائمی

مسعود دائمی

مسعود دائمی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355449

تلفن داخلی: 352