یکشنبه 3 تیر 1403   16:39:43
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمدرضا گیلی

دکتر محمدرضا گیلی

دکتر محمدرضا گیلی

سمت: سرپرست گروه علوم و مهندسی محیط زیست

تلفن محل کار: 32457495

تلفن داخلی: 432

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MGili