یکشنبه 3 تیر 1403   16:00:28
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر عباس زمانی

دکتر عباس زمانی

دکتر عباس زمانی

سمت: سرپرست گروه مهندسی منابع طبیعی- شیلات

تلفن محل کار: 32457494

تلفن داخلی: 433

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AZamaniBoozandani