چهارشنبه 2 اسفند 1402   05:34:12
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
رضا جعفری
کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر