شنبه 19 آذر 1401   09:33:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر داور گیوکی

دکتر داور گیوکی

دکتر داور گیوکی

سمت: مسئول پیگیری امور گروه مهندسی کامپیوتر

تلفن داخلی: 567

پست الکترونیکی: davood.giveli@gmail.com

صفحه شخصی: