شنبه 19 آذر 1401   08:58:05
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر زهرا ترکمن

دکتر زهرا ترکمن

دکتر زهرا ترکمن

سمت: مسئول پیگیری امور گروه معماری

تلفن داخلی: 289

پست الکترونیکی: zahra_t77@yahoo.com