چهارشنبه 9 خرداد 1403   03:48:37
1398/7/10 چهارشنبه
معرفی گروه ریاضی
1389/4/23 چهارشنبه

 گروه ریاضی در سال 1379 با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در رشته ریاضی محض فعالیت خود را آغاز کرد و سپس در سال 87 و 88 موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در رشته ریاضی کاربردی- گرایش آنالیز عددی- و رشته ریاضی محض در مقع کارشناسی ارشد گردید. در ادامه در سال 1389 رشته ریاضی محض به رشته ریاضیات و کاربردها تغییر پیدا کرد. در سال 1390 گروه ریاضی در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی در دو رشته ریاضی محض – گرایش جبر- و رشته ریاضی کاربردی- گرایش آنالیز عددی- شروع به پذیرش دانشجو نمود.

هم اکنون گروه ریاضی با داشتن 12 عضو هیئت علمی با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در رشته ها و مقاطع ذیل دانشجو می پذیرد:

1-       رشته ریاضیات و کاربردها – مقطع کارشناسی از سال مهرماه 1389

2-       رشته ریاضی محض – مقطع کارشناسی ارشد- گرایش های جبر، آنالیزریاضی و هندسه - از مهرماه 1388

3-       رشته ریاضی کاربردی- مقطع کارشناسی ارشد – گرایش آنالیز عددی از مهرماه 1387

4-       رشته ریاضی محض – مقطع دکتری تخصصی- گرایش جبر از بهمن ماه 1390

5-       رشته ریاضی کاربردی – مقطع دکتری تخصصی – گرایش آنالیز عددی از بهمن ماه 1390