جمعه 29 تیر 1403   03:44:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

دوشنبه 23 بهمن 1396 شرح وظایف مدیریت امور پژوهشی و فناوری

 

شرح وظایف مدیر پژوهشی دانشگاه ملایر

·دبیر جلسه شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.

· تنظیم برنامه‏هاى پژوهشى دانشگاه در قالب سیاست ها و خط مشى‏هاى مصوب 

· اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‏هاى پژوهشى و تسلیم‏نظرهاى اصلاحى به مقامات ذى ربط 

·تعبیر و تفسیر خط مشى‏هاى تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایى لازم به واحدهاى‏ذى‏ربط 

·تهیه گزارش هاى لازم جهت طرح در شوراى پژوهشى 

·تصمیم گیری در مورد برنامه های پژوهشی.

·اظهار نظر در مورد اعتبارات پژوهشی دانشگاه .

·انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه.

·تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل لازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحدهای مربوطه.

·انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام درخصوص اجرای آنها و پیگری پرداختها به محققین از واحد مالی مربوطه

·همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی.

·انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه (گرنت)، تشویقی مقالات و ... اعضای هیات علمی

·انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحثیلات تکمیلی

·برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار کتب تالیفی و ترجمه ای

·برنامه ریزی و هماهنگی درخصوص برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی در دانشگاه

·انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی عملکرد و فعالیتهای پژوهشی سالانه دانشگاه

·برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های مربوط جهت انجام امور پژوهشی مطالعه و بررسی لازم جهت تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه و ارائه گزارش لازم به مسئولین

·ایجاد هماهنگی های لازم درون بخشی و برون بخشی در امور مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه

·نظارت لازم بر انجام امور محوله به کارشناسان واحد مربوطه .

·نظارت بر شورای انتشارات دانشگاه و پیگیری مصوبات آن.

·برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید و همکاران و پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

·انجام امور مربوط به مالکیت معنوی ومادی در امور پژوهشی دانشگاه

·تشکیل کمیتههای همکاری علمی-صنعتی با سازمانهای مختلف و واحدهای صنعتی

·برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور ارتباط با صنعت

·معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانیهای بالقوه دانشگاه ملایر به صنایع

· انجام سایر امور محول شده از سوی مقام مافوق، در چارچوب وظایف

 

شرح وظایف کارشناسان امور پژوهشی دانشگاه ملایر

·ارزیابی مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی

·گزارش گیری از پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه.

·بررسی و تایید نهایی مدارک مربوط به تسویه حساب پژوهانه اعضای هیات علمی

·جمع آوری اطلاعات مربوط به پژوهانه و چک نمودن آنها و نهایی کردن قرارداد پژوهانه

·گزارش گیری از مقالات ، کتب چاپ شده، شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی

·ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی اطلاعات کل مقالات و خلاصه مقالات و کتب و طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشگاه ، به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی

·  انجام امور مربوط به آموزش اساتید و کارکنان دانشگاه جهت آشنایی بیشتر با فعالیتهای پژوهشی

· هماهنگی جهت برگزاری جلسات و ارسال نامه های مربوط به داوری طرح های پژوهشی و کتب و غیره و پیگیری آنها

· تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی و انتشارات دانشگاه

· انجام امور مربوط به سامانه پژوهشی و بروزرسانی آن

· درج آخرین اطلاعیه ها و آیین نامه های مربوط به معاونت پژوهشی بر روی سامانه

·هماهنگی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

·بررسی مدارک ارسالی جهت شرکت اساتید در همایش های داخلی و خارجی، داوری کتاب و تایید مدارک و بایگانی آنها

·برسی مقالات معتبر جهت پرداخت تشویق مقالات وارسال آنها به معاونت توسعه

·بررسی مدارک جهت قرارداد طرح های پژوهشی و ارسال مدارک مربوط به طرحها برای داوری و دریافت نظر داوران و عقد قرارداد و سپس ارسال مدارک به معاونت توسعه

·ایجاد بایگانی منظم برای تمامی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه

·سایر امور محوله ازطرف مدیر امور پژوهشی دانشگاه