چهارشنبه 19 بهمن 1401   19:31:35
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گروه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و درسی

سه‌شنبه 8 آذر 1401 اعضای کمیته های برنامه ریزی آموزشی اعضاء کمیته‌ها عبارتند از:
- رئیس محترم دانشکده
- معاون محترم دانشکده
- نماینده دانشکده در گروه برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه