جمعه 4 فروردین 1402   14:58:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

اصول، آئین نامه ها و فرآیند ها

شنبه 14 مهر 1397 اصول راه اندازی رشته های جدید و بازنگری رشته های موجود

دانشگاه ملایر در صدد گسترش کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی در همه زمینه های مورد نیاز جامعه و جلو بردن مرزهای دانش است. این دانشگاه همچنین درصدد تربیت دانشجویان توانمندی است که ضمن گسترش و تولید علم، به هویت دینی و ملی خود نیز افتخار کنند. به منظور تحقق این چشم انداز، راه اندازی رشته های جدید و یا بازنگری رشته های موجود، باید با توجه به اصول زیر انجام شود:

۱- هماهنگی با مجموعه اسناد بالادستی نظام مانند نقشه جامع علمی کشور

۲- توجه به مأموریت دانشگاه برای تولید دانش بومی، تمدن ساز و احیاء تفکر دینی.

۳- پاسخ به نیازهای استانی و منطقه ای که از طریق نیازسنجی علمی و یا درخواست سازمانهای ذیربط احراز می شود.

۴- توجه به نیازها در همه علوم و پرهیز از افراط و تفریط در مورد رشته های خاص.

۵- توجه به راه اندازی رشته ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای تحقق مأموریت دانشگاه و بهبود شاخصهای مورد توجه در رتبه بندی دانشگاهها.

۶- وجود داوطلب توانمند برای ورود به رشته و همچنین وجود بازار کار مناسب برای فارغ التحصیلان .

۷- وجود امکانات و زیرساختهای لازم در گروه و یا برنامه ریزی دقیق و عملی برای تأمین آن از طریق دانشگاه و سازمانهای مرتبط خارج از دانشگاه.

۸- وجود هیأت علمی توانمند برای شروع بکار در زمان مورد نیاز.

۹- توجه به ایجاد رشته های جدید، استراتژیک و بین رشته ای مورد نیاز جامعه و دانشگاهها

۱۰- حرکت در مسیر مأموریتهای دانشگاه و گروه آموزشی به منظور ماموریت محور کردن و همچنین پرهیز از پراکنده کاری به منظور تولید دانش و تجاری سازی آن.

۱۱- راه اندازی و توسعه رشته هایی که امکان جذب دانشجوی خارجی در آن زیاد باشد تا هم درآمدزایی داشته باشد و هم موجب ارتقاء شاخصهای مورد توجه در رتبه بندی دانشگاهها شود.

۱۲- وجود برنامه های درسی مناسب و یا بازنگری رشته های جدید و بازنگری برنامه های درسی رشته های موجود بر اساس اصول علمی مانند توجه به نیاز جامعه و بازار کار، همگامی با تحولات علمی و دانش موجود در سطح ملی و بین المللی، توجه به فرهنگ دینی و ملی، توجه به دیدگاههای فارغ التحصیلان، متخصصان داخل و خارج دانشگاه و کاربران رشته ها.

۱۳- مثبت بودن نتیجه ارزشیابی های انجام شده از رشته های موجود گروه.