یکشنبه 3 تیر 1403   15:42:41
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آزمایشگاه ها و امکانات
شنبه 6 اردیبهشت 1399 آزمایشگاه ها و امکانات گروه زیست شناسی
 
 

آزمایشگاه های این گروه در حال حاضر شامل آزمایشگاه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی، فیزولوژی گیاهی و جانوری، هرباریوم  ،دارک روم   و اتاق کشت سلول می باشد که به مرور با افزایش فضای آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه های تخصصی بعدی نیز اضافه خواهد شد.

آزمایشگاه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی:

این آزمایشگاه در طبقه سوم دانشکده علوم پایه واقع شده و از زیر مجموعه های گروه زیست می باشد. خدمات آموزشی قابل ارائه با همکاری اساتید متخصص دررشته میکروبیولوژی و زیست فناوری و حضور یک کارشناس ارشد صورت می گیرد ، که در این زمینه می توان به ارائه واحدهای آزمایشگاهی میکروبیولوژی پایه، پزشکی، صنعتی، ویروسی وملکولی جهت دانشجویان کارشناسی رشته های میکروبیولوژی، زیست فناوری و علوم گیاهی اشاره کرد. با اخذ واحدهای مذکور دانشجویان بر حسب واحدهای گذرانده قادر به کسب مهارتهایی در زمینه میکروب شناسی، ژنتیک کلاسیک ، سیتولوژی، انواع استخراج&DNA ,RNAسنتز PCR,RT-PCR,cDNA, خواهند بود. این آزمایشگاه با بهره‌گیری از امکاناتی همچون انواع سانتریفیوژ (معمولی و های اسپید)، اتوکلاو، آب‌مقطرگیری، بن‌ماری، میکروسکوپ، انواع دستگاه های سنجش و آنالیز مانند اسپکتروفوتومتری، ترموسایکلر، ترازوهایی با مقیاس‌های مختلف، الایزا ریدر، pH متر، میکروفیوژ و دستگاه‌های نگهدارنده دما و رطوبت برای رشد میکروارگانیسم‌ها از جمله فور، هودهای لامینار، انکوباتور، شیکر انکوباتورو بسیاری از وسایل استاندارد اولیه به دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در زمینه‌ی پیش‌برد پروژه‌های علمی خود کمک می‌کند.

 

آزمایشگاه بیوشیمی، فیزولوژی گیاهی و جانوری:

این آزمایشگاه در طبقه سوم دانشکده علوم پایه واقع شده و از زیر مجموعه های گروه زیست می باشد . خدمات آموزشی قابل ارائه با همکاری اساتید متخصص دررشته زیست گیاهی و زیست جانوری و حضور یک کارشناس ارشد صورت می گیرد ، که در این زمینه می توان به ارائه واحدهای آزمایشگاهی مرتبط با علوم و فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، علوم و فیزیولوژی جانوری جهت دانشجویان کارشناسی رشته های زیست گیاهی، زیست فناوری و میکروبیولوژی اشاره کرد . با اخذ واحدهای مذکور دانشجویان بر حسب واحدهای گذرانده قادر به کسب مهارتهایی در زمینه آشنایی و تسلط طبقه بندی های گیاهی و جانوری، کشت سلول و بافت خواهند بود.این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ ، دستگاه شمارش هماتوکریت ، دستگاه اسپیرومتری ،میکروتوم ، فور ، مولاژهای بدن انسان ، هود ، یخچال ،Serology water bath و... می باشد

 

 

تجهیزات موجود در گروه شامل:

 PCR

 انواع الکتروفورز در سایزهای مختلف افقی و عمودی

 Spectrophotometer

انواع سانتریفیوژ- سانتریفیوژ یخچل دار

 هود لامینار

انواع میکروسکوپ و استریو میکروسکوپ و میکروسکوپ invert

اتوکلاو، آون

انواع pH متر

انکوباتور ساده، انکوباتور co2 دار ، انکوباتور شیکردار

 Gel Doc System With UV Transilluminator

 ست کامل سمپلر

مگنت هیتر

ورتکس

انواع ترازوی دقیق

بن ماری

فریزر منفی 70

تانک ازت مایع

flame photometer

دوربین دیجیتال

مجموعه کاملی از شیشه آلات و لوازم مختلف آزمایشگاهی

تجهیزات موجود در آزمایشکاه مرکزی که مرتبط با حوزه فعالیت های پژوهشی و گاها آموزشی گروه می باشد شامل:

Atomic absorption, XLD

Real Time PCR,

freeze dryer

Clevenger

دستگاه سوکسیله

HPLC

 

نسخه قابل چاپ