یکشنبه 3 تیر 1403   16:13:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آزمایشگاه ها و امکانات
<span class="fadesc"> گلخانه آموزشی تحقیقاتی</span>
<span class="endesc">research-teaching greenhouse
گلخانه آموزشی تحقیقاتی research-teaching greenhouse

<span class="fadesc"> گلخانه آموزشی تحقیقاتی</span> <span class="endesc">research-teaching greenhouse</span>
گلخانه آموزشی تحقیقاتی research-teaching greenhouse

<span class="fadesc"> شاسی سرد دانشکده کشاورزی</span> <span class="endesc">Cold frame - faculty of agriculture</span>
شاسی سرد دانشکده کشاورزی Cold frame - faculty of agriculture

<span class="fadesc"> آزمایشگاه پژهشی باغبانی و فضای سبز- گروه فضای سبز</span><span class="endesc">landscape and horticulture research laboratory - landscape department</span>
آزمایشگاه پژهشی باغبانی و فضای سبز- گروه فضای سبزlandscape and horticulture research laboratory - landscape department

<span class="fadesc"> آزمایشگاه پژهشی باغبانی و فضای سبز- گروه فضای سبز</span><span class="endesc">landscape and horticulture research laboratory - landscape department
آزمایشگاه پژهشی باغبانی و فضای سبز- گروه فضای سبزlandscape and horticulture research laboratory - landscape department
سه‌شنبه 26 فروردین 1399 آزمایشگاه ها و امکانات گروه مهندسی فضای سبز
 
 

امکانات گروه فضای سبز شامل آزمایشگاه تحقیقاتی علوم باغبانی، گلخانه، باغ تحقیقاتی میوه های معتدله، تاکستان های آموزشی و تحقیقاتی شماره 1 و 2، نهالستان، کلکسیون گیاهان دارویی و کارگاه تخصصی طراحی منظر است.


آزمایشگاه تحقیقاتی باغبانی و فضای سبز

 این آزمایشگاه مربوط به عملیات دروس تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی و دروس سرویسی رشته  های دیگر می باشد. هم اکنون این آزمایشگاه با حجم قابل قبولی از امکانات و دستگاه  های تخصصی همچونGC ، دو عدد یخچال مخصوص با گرادیان دمایی، دستگاه پر مخصوص اندازه گیری طیف های نوری موثر در فتوسنتز، سوکسله، کلونجر، رفلکتومتر، ژرمیناتور و دستگاه  های معمول آزمایشگاهی از جمله آون، بن ماری، انکوباتور، هدایت سنج ، پ هاش متر، شیکر و ...... مشغول سرویس دهی و انجام امور آموزشی و پژوهشی در دانشکده کشاورزی می باشند. فعلا سرپرستی آزمایشگاه مذکور به عهده آقای دکتر موسی رسولی میباشد.  


کارگاه تخصصی طراحی منظر

 این کارگاه تجهیز به میز نقشه کشی، میز نور، صندلی تابوره گردان پشت دار، کمد کتابخانه ای، تابلو اعلانات، ویدئو پروژکتور و پرده ویدئو پروژکتور است و دروس تخصصی طراحی در این کارگاه جهت دانشجویان کارشناسی فضای سبز برگزار می گردد. 


گلخانه، شاسی سرد و سایبان

 این گلخانه به ابعاد 3000 مترمربع شامل 5 واحد بوده که 2 واحد آن آموزشی (جهت دانشجویان فضای سبز و دروس پایه باغبانی)  و 2 واحد دیگر تحقیقاتی (مربوط به گروههای علوم خاک، تولید و ژنتیک گیاهی،  علوم دامی  و فضای سبز و سایر متقاضیان از دانشکده های دیگرمی باشد) به همراه یک شاسی سرد است. گلخانه مجهز به سیستم میست و گرمایش از کف می-باشد. در این گلخانه انواع گل های آپارتمانی، انواع کاکتوس ها و درختچه های زینتی اقلیم های گرمسیری موجود می باشد. همچنین شاسی سرد شیشه ای و سایبان به مساحت تقریبی 50 متر مربع در محوطه گلخانه جهت امور تحقیقاتی و پژوهشی  واقع شده است. ضمنا به دلیل طیف گسترده مراجعه کنندگان از دانشگاه و گروههای مختلف دانشکده و توجه بیشتر گروه فضای سبز به امور تخصصی ، بخش های غیر تخصصی گلخانه و امور کلی آن فعلا مستقیما زیر نظر دانشکده و بویژه معاونت دانشکده در امور مزارع (جناب آقای دکتر کریمی) میباشد.

نسخه قابل چاپ