پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:21:52
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گروه کامپیوتر
شنبه 9 دی 1396 امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی گروه کامپیوتر
 
 
امکانات کارگاهی :

شامل یک سایت در ساختمان IT دانشگاه که آزمایشگاه های شبکه ، سیستم عامل، پایگاه داده و کارگاه کامپیوتر در آن برگزار می گردد

یک کارگاه تخصصی که آزمایشگاه مدارمنطقی و معماری و آز ریز پردازنده در آن برگزار می گردد .