پنجشنبه 30 فروردین 1403   22:09:43
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
دانشگاه ملایر در رسانه هابيشتر
چهارشنبه 3 خرداد 1402 امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه ملایر و سازمان انرژی اتمی - راه اندازی پژوهشکده مطالعات سیستم های قدرت دانشگاه ملایر
ناشر: روزنامه همدان پیام
نوبت و سال انتشار: خرداد 1402