دوشنبه 13 تیر 1401   02:07:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
دانشگاه ملایر در رسانه هابيشتر
پنجشنبه 6 آذر 1399 بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه از دانشگاه ملایر
ناشر: نشریه آوای ملایر
نوبت و سال انتشار: آذر 1399