پنجشنبه 6 مهر 1402   12:03:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
دانشگاه ملایر در رسانه هابيشتر
شنبه 28 اردیبهشت 1398 پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر به زودی افتتاح می شود
ناشر: همدان پیام
نوبت و سال انتشار: اردیبهشت 98