جمعه 31 شهریور 1402   08:02:57
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

سمت: مدیر امور پژوهشی

تلفن محل کار: 32355487

تلفن داخلی: 321