جمعه 21 مرداد 1401   20:09:57
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

سمت: مسئول پیگیری امور گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تلفن محل کار: 32355486

پست الکترونیکی: industry@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری مهندسی برق