پنجشنبه 6 مهر 1402   10:54:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر فاطمه ساریخانی

دکتر فاطمه ساریخانی

دکتر فاطمه ساریخانی

سمت: کارشناس انجمن های علمی

تلفن محل کار: 32355423

تلفن داخلی: 344

پست الکترونیکی: Sarikhai_fateme@yahoo.com