پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:10:29
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر فاطمه ساریخانی

دکتر فاطمه ساریخانی

دکتر فاطمه ساریخانی

سمت: کارشناس انجمن های علمی

تلفن محل کار: 32457408

تلفن داخلی: 344

پست الکترونیکی: Sarikhai_fateme@yahoo.com