پنجشنبه 18 آذر 1400   05:22:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
امور دانشجویی
 دکتر حسن ملکی

1392/11/2 چهارشنبه

دکتر حسن ملکی

سمت: سرپرست مسئولیت پیگیری حوزه مدیریت امور دانشجویی

تلفن محل کار: 32355460

تلفن داخلی: 302