دوشنبه 11 مهر 1401   18:43:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
امور دانشجویی
داود صلواتی

داود صلواتی

داود صلواتی

سمت: مدیر امور دانشجویی

تلفن محل کار: 32355460

تلفن داخلی: 302