دوشنبه 13 تیر 1401   02:01:50
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
مرضیه سجودی

مرضیه سجودی

مرضیه سجودی

سمت: کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32355390

تلفن داخلی: 281

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت