پنجشنبه 6 مهر 1402   10:04:44
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

سمت: سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان

تلفن محل کار: 32355357

تلفن داخلی: 228

پست الکترونیکی: malayeruniversityestedad@gmail.com