دوشنبه 13 تیر 1401   01:16:49
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
وحید تاجیک

وحید تاجیک

وحید تاجیک

سمت: رئیس اداره خدمات آموزشی

تلفن محل کار: 32456511

تلفن داخلی: 283