شنبه 8 آذر 1399   17:05:07
معرفی کارکنان
دکتر هدایت اله اعتمادی زاده
دکتر فرشاد اکبری پناه
دکتر علی نهاوندی
دکتر کیومرث عزیزملایری
دکتر داود اخضری
لیلا بیات نژاد
معصومه ناصری
وحید تاجیک
فاطمه روستایی
مهلا فرجی
  • 1392/11/1 سه‌شنبه مهلا فرجی کارشناس مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی
مرضیه سجودی
لیلا زندیه
نسرین عبدلی
مریم روزبهانی
زهرا دشتی
  • 1392/11/1 سه‌شنبه زهرا دشتی کارشناس مسئول خدمات ماشینی
نسرین احمدی
معصومه مطلبی
محمد دارایی
وحید سرمستی
غلام حسین می آبادی
محمد دشتی
  • 1396/8/14 یکشنبه محمد دشتی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار
شیرین غیاثوند
حشمت الله رضایی
علی میرزایی
کبری مولوی
علی بهنام
  • 1391/10/6 چهارشنبه علی بهنام کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری
اسماعیل امیری
مهدی فراهانی
مهدی رفیعی
  • 1391/10/6 چهارشنبه مهدی رفیعی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی
سعید رحیمی
  • 1396/10/20 چهارشنبه سعید رحیمی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی
احد کیانی
  • 1394/2/21 دوشنبه احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
زمزم الهدی محبوبی
محمد فرمانی
محمد زمانی
  • 1396/8/14 یکشنبه محمد زمانی کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش
فاطمه همتی
1