یکشنبه 3 تیر 1403   16:38:25
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی غیاثوندان

دکتر مهدی غیاثوندان

دکتر مهدی غیاثوندان

سمت: رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تلفن محل کار: 32457320

تلفن داخلی: 220

سوابق تحصیلی:
دکتری مهندسی عمران - سازه