چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400   02:10:38
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گروه علوم دامیبيشتر
دکتر مجتبی یاری

1394/11/3 شنبه

دکتر مجتبی یاری

سمت: مدیرگروه علوم دامی

تلفن داخلی: 424

پست الکترونیکی: mojyari@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MYari