پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:00:42
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

سمت: رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن محل کار: 32355438

تلفن داخلی: 218

سوابق تحصیلی:
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی