پنجشنبه 27 مرداد 1401   02:42:46
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
داود صلواتی

داود صلواتی

داود صلواتی

سمت: گزینش کارکنان

تلفن محل کار: 32355488

تلفن داخلی: 233

سوابق تحصیلی:
کارشناسی الهیات