دوشنبه 13 تیر 1401   18:53:12
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر ابراهیم محمدی منش

دکتر ابراهیم محمدی منش

دکتر ابراهیم محمدی منش

سمت: سرپرست دانشگاه ملایر

تلفن محل کار: 32456502

تلفن داخلی: 201 و 202

دورنگار: 32355403

پست الکترونیکی: e.mohammadimanesh@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~EMohammadiManesh