جمعه 29 تیر 1403   04:09:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر محمد بشیرگنبد

دکتر محمد بشیرگنبد

دکتر محمد بشیرگنبد

سمت: سرپرست گروه مهندسی طبیعت

تلفن محل کار: 32457493

تلفن داخلی: 436

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MBashirgonbad