سه‌شنبه 5 تیر 1403   22:41:19
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مدیرگروه
دکتر محمد عبدلی

دکتر محمد عبدلی

دکتر محمد عبدلی

سمت: مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی

تلفن محل کار: 32457510

تلفن داخلی: 495

پست الکترونیکی: abdoli_m@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MAbdoli