پنجشنبه 18 آذر 1400   05:01:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
ارتباط با معاونت دانشجویی

1393/9/1 شنبه

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک ،دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی، طبقه اول، معاونت دانشجویی

تلفن مستقیم: 32456509

تلفن داخلی: 301

پست الکترونیکی: moavenat.daneshjoee@malayeru.ac.ir