سه‌شنبه 8 خرداد 1403   09:35:05
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار توسعه و پشتیبانیبيشتر
1401/10/7 چهارشنبه اطلاعيه بيمه تكميلي درمان ویژه اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه ملایر (سال 1402-1401)
قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان ارجمند دانشگاه
با توجـه به اينكه بيمه درمان تكميلي همكاران محترم با شركت بیمه سینا از تاريخ 1 دی 1401 لغايت 30 آذر 1402 با شرايط و تعهدات مندرج در فرم شماره 1 و 2  منعقد خواهد شد ، خواهشمند است همكاران با توجه به موارد ذيل اقدام نمايند.
الف) متقاضيان جديد عضویت در بیمه تکمیلی فقط فرم شماره 1 را  تكميل نمايند.
ب) همكاراني كه در قرارداد قبلي 1 دی 1400 لغايت 30آذر 1401  بيمه بوده و خواهان ايجاد تغييرات (حذف و اضافه ، انصراف كلي) مي‌باشند فرم شماره 2 را تكميل نمايند.در غير اينصورت به منزله عدم تغييرات تلقي شده و بيمه آنان همانند سال قبل تمديد مي‌گردد .
توجه : در ضمن همكاران محترم فرم‌هاي مربوطه را پس از تكميل تا 13 دی 1401 به  امور اداری ارسال نموده تا اقدام لازم معمول گردد. لازم به ذكر است بعد از تاريخ مذكور به هيچ‌ درخواستي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
فايلها
شرايط و تعهدات بيمه تکميلي سال 1401-1402.pdf 364.523 KB
فرم شماره يک (ويژه متقاضيان جديد).doc 56.32 KB
فرم شماره دو (ويژه بيمه شدگان فعلي جهت حذف و اضافه، انصراف كلي).doc 44.544 KB