پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:10:59
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشجوییبيشتر
1400/12/7 شنبه مسابقه کتابخوانی با موضوع «خودآگاهی چتری در برابر اعتیاد»
مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه در زمینه پیشگیری از اعتیاد مسابقه کتابخوانی با موضوع «خودآگاهی چتری در برابر اعتیاد» برگزار می کند.
فايلها
کتابچه خودآگاهي چتري در برابر اعتياد.pdf 1.07 MB
خودآگاهي چتري در برابر اعتياد - بخش 3.pptx 36.4 MB
خودآگاهي چتري در برابر اعتياد - بخش 2.pptx 36.43 MB
خودآگاهي چتري در برابر اعتياد - بخش 1.pptx 39.35 MB
خودآگاهي چتري در برابر اعتياد.mp4 29.94 MB