چهارشنبه 9 خرداد 1403   04:46:29
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار آموزشی و تحصیلات تکمیلیبيشتر
1402/9/27 دوشنبه فراخوان پذیرش دانشجو دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون در سال تحصیلی 1404-1403 دانشگاه ملایر
به اطلاع متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی1404-1403 می رساند، دانشگاه ملایر بر اساس آخرین آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب در جلسه شماره 78 مورخ 30 مهر 1401 شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ابلاغ شده طی نامه به شماره 307862/2 در تاریخ 17 دی 1401 دانشجو می‌پذیرد.
"لطفاً قبل از تکمیل و ارسال مدارک، تمام شرایط لازم برای ثبت نام متقاضیان در ذیل را که برگرفته از آیین نامه مربوطه می باشد، بادقت مطالعه فرمائید. فایل آیین نامه نیز در انتهای این صفحه قرار داده شده است."
دانشجویان واجد شرایط می توانند "فرم 3 برگی درخواست پذیرش ارشد بدون آزمون" که فایل آن در انتهای این صفحه قرار داده شده است را دانلود نموده و به دقت و بصورت خوانا تکمیل نمایند و پس از اخذ تأییدیه های لازم (مهر و امضاء مراجع ذکر شده) به همراه سایر مدارک جهت بررسی حداکثر تا پایان وقت اداری 20 اسفند 1402 به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل داده و یا از طریق پست سفارشی به آدرس: ملایر – کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک – دانشگاه ملایر – حوزه معاونت آموزشی – دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ملایر با کد پستی 95863-65719 ارسال نمایند.
لازم به ذکر است نتایج اولیه بعد از بررسی درخواست ها و مدارک ارسالی افراد واجد شرایط در گروه های آموزشی مربوطه، از طریق اطلاعیه توسط دفتر هدایت استعدادهای درخشان در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. همچنین به پذیرفته شدگان اولیه از طریق تماس تلفنی اطلاع رسانی خواهد شد و نیازی به پیگیری متقاضیان گرامی در این زمینه نمی باشد.
شرایط لازم برای ثبت نام متقاضیان:

1- طول مدت فارغ التحصیلی متقاضی نباید از 8 نیمسال بیشتر باشد.
2- ورودی های کارشناسی نیمسال اول 99 و بعد از آن که حداکثر در 8 نیمسال و تا 31 شهریور 1403 فارغ التحصیل می شوند، در صورت دارا بودن مابقی شرایط می توانند درخواست ارائه نمایند.
3- ورودی های کارشناسی نیمسال دوم 98 که پس از 8 نیمسال تا پایان نیمسال اول 1402 (بهمن 1402) فارغ التحصیل می شوند در صورت دارا بودن مابقی شرایط می توانند درخواست ارائه نمایند.
4- متقاضی می بایست پس از 6 نیمسال (بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم) سه چهارم واحدهای درسی کد رشته کارشناسی خود را گذرانده باشد. در صورتی که عدد بدست آمده غیر صحیح باشد به عدد پایین گرد می شود.
5- متقاضی می بایست پس از نیمسال ششم از لحاظ معدل کل جزء 20 درصد برتر برتر)عدد غیر صحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل می شود( هم ورودی‌های خود باشد.
6- دانشجویان دانشگاه ملایر که پس از نیمسال ششم از لحاظ معدل کل جزء 30 درصد برتر هم ورودی‌های خود باشند نیز در صورت تمایل می توانند برای استفاده از این تسهیلات اقدام نمایند. در صورت وجود ظرفیت، دانشگاه نسبت به پذیرش آنها اقدام خواهد نمود.
7- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش‌آموختگی و صرفاً یک بار امکانپذیر است.
8- پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.
9- سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که شمول تحصیل همزمان در دو رشته هستند، به ا ستناد "آیین نامه تحصیل همزمان در دو ر شته ویژه دانشجویان استعداد درخشان"، 10 نیمسال تحصیلی است. این دانشجویان در رشته ای که سایر شرایط این فراخوان را داشته باشند، میتوانند از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.
 10- سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که در طرح کارورزی/کارآموزی بلندمدت در دورهی کارشناسی پیوسته خود شرکت کرده اند، به تناسب دوره کارورزی ) 3 تا 12 ماه(، حداکثر 10 نیمسال تحصیلی است.
 11- سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته خود در دوره های فرعی)گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته ها(شرکت کرده اند، حداکثر نه نیمسال تحصیلی است و در صورتی که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای در سی )بدون احتساب واحدهای درسی دوره فرعی ( به لحاظ میانگین کل جزء 20 در صد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، با ارائه مدرک معتبر، میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
 12- سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته خود، صاحب فرزند شده و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تائید دانشگاه استفاده کرده اند، حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.
13- سنوات تحصیلی مجاز دانشجویان مهمان، انتقالی و تغییر رشته از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم، حداکثر 8 نیمسال تحصیلی می باشد و مقایسه میانگین کل نمرات این متقاضیان با دانشجویان دانشگاهی انجام میشود که بیشترین واحد درسی خود را با آنها گذرانده اند.
14- برای دانشجویان موضوع د بندهای ، 9 ، 10 و12 این فراخوان که در مدت نه یا ده نیمسال دانش آموخته میشوند، به ترتیب( معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب، با معدل شش نیمسال دانشجویان هم رشتهای که بیشترین واحدهای در سی خود را با ایشان گذرانده اند مقایسه میشوند.
15- برای دانشجویانی که بر اساس برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در مدت نه یا ده نیمسال دانش آموخته میشوند، )به ترتیب(معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب، بررسی میشود.
16- دانشگاه اختیار دارد برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی را برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی)درصورتیکه در این فراخوان درج شده باشد(، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون، پذیرش کند.
17- پذیرش از طریق این فراخوان در دوره روزانه به صورت رایگان انجام میپذیرد.
18- پذیرش در رشته/گرایشهای تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی و مندرج در این فراخوان، بر اساس تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است.
19- اتباع غیر ایرانی مقیم ایرانی در صورت داشتن شرایط مندرج در این فراخوان در آن شرکت نمایند
 20- دارندگان مدارک دوره های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته شدگان آزمون های اختصا صی)داخلی(، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد، پردیسهای بین الملل)خودگردان( و همچنین دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی، مجاز به شرکت دراین فراخوان نیستند.
 21- تمام دانشجویانی که بر اساس "قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور" در مقطع کارشناسی پیو سته وارد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میشوند و مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دریافت میکنند، در صورت داشتن شرایط بهره مندی از تسهیلات آیین نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع کار شناسی ارشد و شرایط اختصاصی دانشگاه، میتوانند در این فراخوان ثبت نام کنند.
توجه:
* تغییر رشته و یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مجاز نیست.
 * پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود.
* مبلغ واریز شده و ﻣﺪارک ارسال شده به هیچ عنوان به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد.

مدارک مورد نیاز: (در صورت عدم ارسال کامل مدارک مورد نیاز، درخواست فرد بررسی نمی گردد)
1 - فرم 3 برگی درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد بصورت تکمیل شده
(تذکر مهم: به فرمی که فاقد مهر و امضای مراجع ذیصلاح ذکر شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد)
2- دو قطعه عکس (پشت نویسی شده)
3- کپی صفحه اول شناسنامه (در صورت دارا بودن توضیحات در شناسنامه کپی آن نیز ارسال گردد)
4- کپی کارت ملی
5- ریز نمرات تا پایان ترم 6
6- کپی از مقالات چاپ شده و یا نامه پذیرش مقاله از مجلات معتبردانشگاهی (در صورت وجود)
7- کپی از گواهی شرکت در دوره آموزشی ویا طرح و ... که متقاضی در راستای رشته تحصیلی خود گذرانده باشد.
8- اصل و کپی واریز مبلغ 150 هزار تومان به شماره شبای 0335 0302 1125 4001 10000 650 IR به نام تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه ملایر نزد بانک مرکزی به شناسه 387112565115001008114002648863 صورت میگیرد. لطفا از فیش برای پیگیری های بعدی کپی تهیه نموده و نزد خود نگهداری نمایید.
در جدول زیر فهرست 35 رشته کارشناسی ارشد مورد پذیرش بصورت بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) در سال تحصیلی 1404-1403 در دانشگاه ملایر قابل مشاهده می باشد.
لیست رشته های کارشناسی ارشد مورد پذیرش بدون آزمون در سال تحصیلی 1404-1403
دانشکده رشته گرایش ردیف
ریاضی و آمار ریاضیات و کاربردها جبر 1
ریاضی کاربردی آنالیز عددی 2
علوم پایه فیزیک فیزیک ماده چگال 3
فتونیک 4
شیمی شیمی فیزیک 5
شیمی تجزیه 6
منابع طبیعی و محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست آلودگی محیط زیست 7
ارزیابی و آمایش سرزمین 8
مدیریت و حفاظت تنوع زیستی 9
علوم و مهندسی آبخیز مدیریت حوزه‌های آبخیز 10
آبخیزداری شهری 11
علوم و مهندسی مرتع مدیریت مرتع 12
اصلاح و احیای مرتع 13
کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی تولید محصولات گلخانه‌ای 14
درختان میوه 15
علوم و مهندسی آب منابع آب 16
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 17
علوم دامی تغذیه دام 18
تغذیه طیور 19
فنی و مهندسی مهندسی عمران ژئوتکنیک 20
راه و ترابري 21
سازه 22
مهندسی محیط زیست 23
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 24
مهندسی مواد سرامیک 25
مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی 26
مخابرات سیستم 27
ادبیات و علوم انسانی روانشناسی عمومی - 28
برنامه ریزی درسی - 29
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - 30
مدیریت بازرگانی بازاریابی 31
بازرگاني بين المللي 32
زبان و ادبیات انگلیسی - 33
فلسفه و کلام اسلامی - 34
مطالعات قرآن و حدیث معارف قرآن 35
با آرزوی موفقیت و بهروزی - دفتر هدایت استعداد درخشان دانشگاه ملایر
فايلها
آئين نامه پذيرش دانشجو بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد .pdf 1.64 MB
فرم درخواست پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دوره تحصيلي کارشناسي ارشد.pdf 314.951 KB