جمعه 29 تیر 1403   03:55:16
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار آموزشی و تحصیلات تکمیلیبيشتر
1402/9/14 سه‌شنبه اطلاعیه حذف اضطراری
دانشجویان محترم می توانند از 18 الی 22 آذرماه 1402 با مراجعه به سامانه آموزش به آدرس
 بخش مدیریت درخواست ها در صورت لزوم یک عنوان درس را با توجه به موارد ذیل حذف نمایند(از مرورگر کروم استفاده گردد)
الف) دانشجویان ورودی 1401 و ماقبل آن می توانند فقط یک عنوان درس نظری یا عملی را حذف نمایند.
ب) دانشجویان ورودی 1402 می توانند فقط یک عنوان درس نظری را حذف نمایند.
لازم به ذکر است دانشجویان در صورتی میتوانند نسبت به درخواست حذف تکدرس اقدام نمایندکه تعداد واحدهای نیمسال  دانشجویان کارشناسی کمتر از 12 و تحصیلات تکمیلی‌کمتر از 8 واحد نگردد.  
مدیریت امورآموزشی