جمعه 4 اسفند 1402   08:03:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1402/1/16 چهارشنبه چاپ مقالات سه تن از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و آمار در مجلات 10 درصد برتر گروه موضوعی
مقاله دکتر خسرو سایوند و دکتر فرشید میرزایی از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و آمار و دانشجوی ایشان ایمان مستی با عنوان
" On two-dimensional weakly singular fractional partial integro-differential equations and dual Bernstein polynomials"
در مجله
NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
که براساس ضریب تاثیر جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشد به چاپ رسیده است. این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای این عزیزان خواستاریم.
مقاله دکتر فرشید میرزایی از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و آمار و دانشجویان ایشان عرفان صلحی و شیوا ناصری فر با عنوان
" Approximate solution of two dimensional linear and nonlinear stochastic Itô–Volterra integral equations via meshless scheme"
در مجله
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION
که براساس ضریب تاثیر جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشد به چاپ رسیده است. این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای این عزیزان خواستاریم.
مقاله دکتر حمید خدائی از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و آمار و همکاران ایشان با عنوان
" On n-Jordan derivations in the sense of Herstein"
در مجله
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas
که براساس ضریب تاثیر جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشد به چاپ رسیده است. این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای این عزیزان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری