جمعه 4 اسفند 1402   07:13:29
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1401/9/1 سه‌شنبه ویژه برنامه های بزرگداشت علامه طباطبائی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد
ویژه برنامه های بزرگداشت علامه طباطبائی با موضوع بداهت وجود خدا از دیدگاه علامه طباطبائی و الوین پلنتینگا و با ارائه حجت الاسلام  دکتر احسان ترکاشوند در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر به صورت(حضوری و مجازی) برگزار شد.
حجت الاسلام  دکتر ترکاشوند در بخش هایی از ارائه خود گفت: علامه طباطبایی معتقد است وجود خدا امری بدیهی است و ادله اثبات وجود خدا نیز صرفا بر بداهت وجود خدا استدلال می‌کنند. ایشان معتقد است علاوه بر عقل، در قرآن نیز هیچ استدلالی نه به صورت مستقیم و نه به صورت غیرمستقیم بر اثبات وجود خدا دلالت نمیکند زیرا وجود خدا بدیهی است و نمیتوان بر آن استدلال اقامه کرد و همه آیاتی که به نحوی، استدلال بر وجود خدا هستند را به گونه ای تفسیر میکند که بر بداهت وجود خدا دلالت کنند.
الوین پلنتینجا معتقد است، یک سری گزاره های جزیی وجود دارد که بدون اعتقاد به وجود خدا نمی‌توان آنها را پذیرفت. مثلا اینکه خدا مرا می آمرزد، من از عذاب روز واپسین می ترسم و ...  ایشان معتقد است؛ خدا وجود دارد که این گزاره های جزئی را برای یک دین‌دار یک گزاره واقعا پایه معرفی می کند. بنابراین ما به جای اینکه این باورهای جزئی را پایه فرض کنیم معقول تر آن است که اصل و جود خدا را پایه بدانیم. با اینکه پلنتینجا اعتقاد به وجود خدا را پایه می‌داند ولی پایه دانستن وجود خدا به معنای بداهت وجود خدا نیست. به همین جهت تفاوت جدی بین این دو دیدگاه وجود دارد. به رغم اینکه بداهت وجود خدا در دیدگاه علامه بسیار تاثیر گذار در  خداشناسی و مباحث توحیدی است اما تصدیق دیدگاه ایشان نیز به غایت دشوار است، چنانکه دیدگاه پلنتینجا نیز؛ به رغم اینکه از سنت مشهور و متداول ایمانگرایی مسیحیت فاصله گرفته و به عقل گرایی روی آورده، اما حداکثر دیدگاهی گمانی و استقرایی خواهد بود و با اثبات منطقی فاصله زیادی دارد.