پنجشنبه 10 اسفند 1402   21:50:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

اخبار و نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پرسشنامه ویژه ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری در دوران بیماری کووید 19
به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند با توجه به تاکید مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در خصوص ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری در دوران بیماری کووید 19، نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوطه اقدام نمائید.

* پرسشنامه ویژه استادان

* پرسشنامۀ دانشجویان