جمعه 29 تیر 1403   03:42:19
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1403/3/30 چهارشنبه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی ایستگاه اتوبوس دانشجویان دانشگاه ملایر (نوبت دوم)
دانشگاه ملایر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی ایستگاه اتوبوس دانشجویان دانشگاه ملایر به شماره ۲۰۰۳۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکتهایی که حداقل دارای رتبه ۵ ،راه باند و فرودگاه باشند واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس https://etend.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به صورت (برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی

·تاریخ انتشار فراخوان ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ مهلت دریافت اسناد فراخوان ساعت ۱۹:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷

مهلت ارسال پیشنهادات ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

زمان بازگشایی پاکتها ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : ملایر، کیلومتر ۴ جاده ملایر به اراک، دانشگاه ملایر. تلفن: ۰۸۱۳۲۴۵۷۳۳۴

نسخه قابل چاپ