جمعه 29 تیر 1403   04:06:45
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1403/3/8 سه‌شنبه منقضی شده است مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی ایستگاه اتوبوس دانشجویان دانشگاه ملایر
دانشگاه ملایر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی ایستگاه اتوبوس دانشجویان دانشگاه ملایر به شماره ۲۰۰۳۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت هایی که حداقل دارای رتبه 5 راه، باند و فرودگاه باشند واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس https://setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان:  ساعت 10:00 روز سه شنبه تاریخ  8 خرداد 1403
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 16 خرداد 1403
- مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 26 خرداد 1403
- زمان بازگشایی پاکت ها:  ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 27 خرداد 1403
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1.500.000.000 ریال
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر به اراک، دانشگاه ملایر. تلفن: 08132457334
نسخه قابل چاپ