جمعه 29 تیر 1403   02:37:19
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1402/12/10 پنجشنبه منقضی شده است مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان واگذاری امور نگهداری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر در سال 1403
دانشگاه ملایر در نظر دارد فراخوان واگذاری امور نگهداری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر در سال 1403 به شماره 2002000050000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: چهارشنبه مورخ 10 اسفند 1402 ساعت 15:00
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: چهارشنبه 16 اسفند 1402 ساعت 08:00
- مهلت ارسال پیشنهادات: شنبه 26 اسفند 1402 ساعت 08:00
- زمان بازگشایی پاکت ها:  شنبه 26 اسفند 1402 ساعت 11:00
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :
آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08132457334
فايلها
مناقصه عمومي يک مرحله اي فراخوان واگذاري امور نگهداري سيستم تأسيسات برقي و مکانيکي دانشگاه ملاير در سال 1403.pdf 297.85 KB
نسخه قابل چاپ