جمعه 29 تیر 1403   04:15:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1402/10/6 چهارشنبه اطلاعیه نکات مهم در برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی
قابل توجه دانشجویان محترم
با توجه به برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 از روز شنبه 16دیماه خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید.
۱- دانشجو می بایست 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در حوزه امتحانی خود حضور داشته باشد.
۲- درب حوزه امتحانی رأس ساعات 8:30، 10:30 و13:30 (پردیس مرکزی) و8:00، 10:00 و13:30 (دانشکده عمران و معماری) بسته خواهد شد و از ورود دانشجویان بعد از ساعات مذکور به حوزه امتحانی جلوگیری بعمل خواهدآمد.
۳- امتحانات دروس معارف در هر دو حوزه امتحانی(پردیس مرکزی و دانشکده عمران ومعماری) راس ساعت 8:30، 10:30 . 13:30 آغاز می گردد.
۴- برای ورود به جلسه امتحان می بایست حتماً کارت ورود به جلسه را همراه داشته باشید واز ورود دانشجویان فاقد «کارت» به جلسه امتحان جلوگیری بعمل خواهدآمد.
۵- برای دریافت کارت ورود به جلسه دانشجو می بایست ارزشیابی اساتید را درسامانه سما تا پایان وقت جمعه 15 دیماه انجام داده و سپس کارت ورود به جلسه دریافت و چاپ نموده و در زمان حضور در حوزه امتحانی همراه داشته باشد.
۶- وجود هرگونه وسایل اضافی در سرجلسه امتحان از جمله جزوه، کتاب، برگه اضافی، موبایل، ساعت هوشمند، هندزفری و .... به منزله تخلف یا تقلب بوده و برابر مقررات دانشجو به کمیته انضباطی ارجاع و علاوه بر اینکه نمره آن درس «25 صدم» ثبت می گردد، متناسب با نوع تخلف تنبیهات دیگری نیز لحاظ می گردد (از جمله تذکر و توبیخ کتبی همراه با درج شدن در پرونده دانشجو، محرومیت از تسهیلات رفاهی و ...)
۷- به دلیل اینکه ظرفیت محل نگهداری اشیاء اضافی در هر دانشکده محدود می باشد لطفا از همراه داشتن وسایل اضافی در زمان حضور در محل برگزاری امتحان خودداری نمایید. بدیهی است که در هر صورت مسئولیت گم شدن وسایل اضافی با شخص دانشجو می باشد.
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی