جمعه 21 مرداد 1401   18:58:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1401/4/6 دوشنبه اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه ملایر درسال تحصیلی 1401-1402
ردیف نام و نام خانوادگی رشته             دانشکده
1 حانیه رستمی روانشناسی عمومی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
2 زهرا فخیمی ذاکر روانشناسی عمومی
3 شبنم رستم پور روانشناسی عمومی
4 مهسا گماسائی روانشناسی عمومی
5 مهدی بتوئی روانشناسی عمومی
6 زهرا احمدی شاپور آبادی روانشناسی عمومی
7 مریم سعیدیان جزی روانشناسی عمومی
8 مژکان کاظمی کمازائی روانشناسی عمومی
9 محدثه چهاردولی خلوزینی زبان و ادبیات انگلیسی
10 رضا بختیاری زبان و ادبیات انگلیسی
11 سید حسام راجزی همدانی زبان و ادبیات انگلیسی
12 محمد سعید سواری زبان و ادبیات انگلیسی
13 رامین علی پور زبان و ادبیات انگلیسی
14 نگارچگینی برنامه ریزی درسی
15 مینا نصیری نژاد برنامه ریزی درسی
16 وحید پور اصفهانی برنامه ریزی درسی
17 فائزه نعمتی برنامه ریزی درسی
18 محدثه اسناوندی برنامه ریزی درسی
19 زهرا یزدانی فیجانی برنامه ریزی درسی
20 فاطمه احمدی برنامه ریزی درسی
21 زهره آقایی برنامه ریزی درسی
22 مهسا لله گانی درکی مهندسی مواد - سرامیک دانشکده مهندسی
23 هانیه شهریاری مهندسی مواد - سرامیک
24 مریم شفیعی مهندسی مواد - سرامیک
25 واحده قهری علوم خاک- شیمی حاصلخیزی و تغذیه گیاه دانشکده کشاورزی
26 اسرین خسروی علوم خاک- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
27 مینا ناظمی علوم و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه ای
28 زهرا امینی فرد علوم و مهندسی فضای سبز – درختان میوه
29 امیر حسین عباسی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی دانشکده ریاضی
30 حسین خدابخشی مهندسی طبیعت- آبخیزداری شهری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
31 راضیه احمدوند کهریزی آلودگی محیط زیست
32 زهرا محمد بیگی زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی دانشکده علوم پایه
33 فاطمه محمدی فروغ زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
34 فاطمه روزبهانی فیزیک - فوتونیک
تذکر: پذیرش در این مرحله مشروط است و پذیرش قطعی بعد از تأیید صلاحیت عمومی افراد توسط سازمان سنجش می باشد. همچنین افرادی که قصد انصراف دارند می بایست تا تاریخ 16/4/1401 بصورت کتبی انصراف خود را به دفتر حمایت از استعدادهای درخشان تحویل دهند تا از معرفی آنها به سازمان سنجش خودداری گردد.